Doktorská škola Pražského lingvistického kroužku: Systém jazyka litevského

École doctorale du Cercle linguistique de Prague
Doktorská škola Pražského lingvistického kroužku

nabízí v jarním trimestru 2023 ucelený kurs

Systém jazyka litevského

vykládá
Tomáš Hoskovec

Kurs vychází z formální morfologie litevštiny, jež sama o sobě je značně složitá a zdánlivě samoúčelná:
předvede, že litevská morfologie se vyznačuje překvapivou struktúrní pravidelností, a vyloží
její významový potenciál, který je zároveň gramatický i slovotvorný; přitom důsledně pracuje
s komplexním fonématicko-prosódématickým uchopením výrazového plánu jazykového znaku.

Výklad nepředpokládá aktívní znalost litevského jazyka, takže jej mùže s užitkem sledovat
i ten, kdo chce «prostě jen» zažít funkční strukturalismus při konkrétní práci; přednášející na druhou
stranu neskrývá ambici vzbudit u posluchačů o litevštinu zájem, aby se ji začali učit alespoň
následně.

Koná se v pátek dopoledne v dílně Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí.
Jako všechny kursy doktorské školy Pražského lingvistického kroužku je i tento zdarma přístupný
každému, kdo se zajímá: není nutné být doktorandem, ba ani studentem; smysl a poslání doktorské
školy PLK jsou vyloženy na stránkách //cercledeprague.org.

data: 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 26.05., 02.06., 09.06., 16.06. 2023
čas: 10:00 – 12:00
místo: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, dílna (přízemí vpravo)
kontakt: cercle@cercledeprague.org, thoskovec@seznam.cz; tel: 242.499.932

Úvod > Germanistika > Doktorská škola Pražského lingvistického kroužku: Systém jazyka litevského