Přípravné kurzy 2023

Máte zájem o studium germanistiky na FF UK? Ať už prezenčně či online z pohodlí domova, i letos vám nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám!

 

 

Deadline pro podání přihlášky na prezenční přípravný kurz je 22. 3. 2023, na kurz v Moodlu již 24. 2. 2023!Základním cílem kurzů je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky. Uchazeči o studium tak získávají možnost soustředit se v období do konání přijímací zkoušky na konkrétní jevy a problémy dle individuálních potřeb. Obsahově jsou kurzy a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium.

Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována náročnějším okruhům gramatiky, slovní zásoby a německy psané literatury. Do přípravného kurzu pro uchazeče o bakalářské studium je zařazena i oblast reálií německy mluvících zemí.

 

Úvod > Germanistika > Přípravné kurzy 2023