Překladatelské stáže v Evropské komisi

Překladatelské stáže v Evropské komisi

Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2022 ve 12:00

Právě probíhá registrace do dalšího turnusu stáží v Evropské komisi. Vybraní zájemci a zájemkyně absolvují pětiměsíční stáž v termínu od března do července 2023.

Jde o placené stáže s měsíčním stipendiem ve výši přibližně 1 250 eur. Uchazeči a uchazečky  o překladatelskou stáž musí mít státní příslušnost členského státu EU, být absolventy/absolventkami alespoň bakalářského stupně VŠ studia a musí být schopni překládat do svého rodného jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).

Uchazeči a uchazečky se mohou hlásit na webových stránkách https://traineeships.ec.europa.eu/, kde najdou rovněž všechny relevantní informace. Odpovědi na často kladené dotazy najdete zde (https://traineeships.ec.europa.eu/faq).

Krátké video (v anglickém jazyce) o překladatelských stážích je k dispozici zde: https://youtu.be/e7M7BSKo5wI.

Rozhovor s jednou ze stážistek byl součástí přednášky o překládání pro Evropskou unii – tento rozhovor (i celou přednášku) si můžete pustit na kanále Zastoupení Evropské komise na YouTube zde: https://youtu.be/UYjoILVZlkw?t=2899.

Vybraní uchazeči či uchazečky o překladatelskou stáž v českém oddělení budou pracovat pro český jazykový odbor Generálního ředitelství pro překlady (DGT) Evropské komise v Lucemburku. Při své práci budou využívat stejné nástroje či terminologické databáze jako jejich zkušení kolegové a kolegyně – interní překladatelé a překladatelky Evropské komise. Každý rok je na českou překladatelskou stáž v Komisi přijato 4 až 6 zájemců a zájemkyň (2–3 v každém turnusu).

Prostřednictvím výše uvedených stránek se lze přihlásit také na stáže s jiným zaměřením, např. na veřejnou správu, mezinárodní obchod, právo, humanitární a rozvojovou pomoc, IT apod.

Případné dotazy k překladatelským stážím rádi zodpovíme na e-mailové adrese DGT‑PRAGUE@ec.europa.eu.

Úvod > Germanistika > Překladatelské stáže v Evropské komisi