Dějiny interpunkce a dějiny kultury

Srdečně zveme na přednášku Jazykovědného sdružení ČR na téma „Dějiny interpunkce a dějiny kultury“, která proběhne ve čtvrtek 5. 5. 2022 v místnosti č. 18 na hl. budově FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) od 17.30 hod.:

 

Dějiny interpunkce a dějiny kultury

prof. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr. a Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.

Interpunkce je prostředek, díky němuž můžeme vytvářet přehlednější texty, a který tak slouží především účelům komunikačním. Zároveň ale interpunkční znaménka segmentují jazykové jednotky. V evropské jazykové kultuře byly velké snahy určovat takové jednotky a kontexty, které jsou pro používání interpunkce relevantní. Tím se vytvořil patřičný teoretický základ a také odpovídající pravidla pro užívání interpunkčních znamének. V našem příspěvku chceme představit vybrané historické přístupy k interpunkci a ukázat jejich souvislost s kulturně historickými epochami (např. barokem, osvícenstvím nebo romantismem). Zvláštní pozornost přitom věnujeme šíření „rebelské“ pomlčky (především v anglickém, německém a českém jazykovém prostředí).

Úvod > Germanistika > Dějiny interpunkce a dějiny kultury