Uzavření sekretariátu ÚGS

Úřední hodiny sekretariátu jsou do konce týdne (22. 4.) zrušeny z důvodu onemocnění paní sekretářky Aleny Orten. V případě nutnosti kontaktujte, prosím, tajemnici ÚGS, paní dr. Věru Hejhalovou: vera.hejhalova@ff.cuni.cz.

Děkujeme za pochopení.

The office hours of the secretariat are canceled by the end of this week (April 22st) due to illness of Mrs. Alena Orten. If necessary, please contact the Secretary of ÚGS, Dr. Věra Hejhalová: vera.hejhalova@ff.cuni.cz.

Thank you for your understanding.

Úvod > Germanistika > Uzavření sekretariátu ÚGS