ONLINE informační zdroje ÚGS / GERMANISTIKA

Hledáte specifické elektronické informační zdroje pro Vaše germanistické studium? Nevíte si rady? Postupně doplňovaný seznam nejrůznějších online zdrojů (nejen) pro germanisty najdete na webových stránkách Odd. germanistiky ÚGS zde.

Přehled nabízených elektronických informačních zdrojů (29. 3. 2022):

 

Informační zdroje doporučované knihovnou ÚGS:

Zdroje dostupné přes IDS Mannheim:

Synchronní německé korpusy:

Diachronní německé korpusy:

Diachronní informační zdroje:

Informační zdroje vytvářené Lexikografickou sekcí ÚGS:

Informační zdroje vytvářené Centrem Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách:

Překladové německo-české slovníky:

Úvod > Germanistika > ONLINE informační zdroje ÚGS / GERMANISTIKA