23. Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc

23. Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc

Potenciál změny

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci.

Ústřední témata letošního ročníku:

 • jaké změny vedly k současnému jazykovému stavu?
 • jaké změny potenciálně mohou přijít v budoucnu?
 • jak v současnosti fungují tzv. jazyková kontinua a jaká je jejich perspektiva?
 • jak proměnila jazyk koronavirová krize?
 • má online komunikace potenciál k dalšímu rozvoji?
 • mohou roky následující přinést další možnosti/formy komunikace?
 • co vypovídají změny v jazyce o myšlení dané jazykové společnosti?
 • jsou změny v jazyce zapříčiněny změnami ve společnosti, nebo je tomu naopak?
 • kam směřuje tzv. genderová a politická korektnost?
 • čím jsou nejčastěji motivovány změny v jazyce?
 • jaký jazyk používají příslušníci generace první dekády nového tisíciletí?
 • čeština 2000, čeština 2011, čeština 2022: jaké změny lze pozorovat?
 • stálost a nestálost světa: jak se v jazyce projevuje vnímání dynamiky světa?
 • propaganda a manipulace: mění se s časem manipulativní techniky?

Čas a místo konání:

16.–17. května 2022 v Olomouci

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

V případě ztížených podmínek cestování (epidemická situace apod.) bude možno vystoupit i online!

Kdo se může přihlásit?

Jako referující kdokoliv, kdo:
a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.

Jako diskutující kdokoliv, kdo:
splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Přihláška na konferenci:

 • registrační formulář
 • termín přihlášky 15. dubna 2022
 • oznámení o přijetí příspěvku akademickou komisí nejpozději 2. května 2022

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek za online účast 900 Kč / 35 EUR
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 12. května 2022.

Ubytování:

Workshopy:

Diachronní workshop (Robert Dittmann)

Čeština jako cizí jazyk – slovesné časy v kostce (Tereza Koudelíková + Kateřina Žvaková)

Interkulturní komunikace (Magdaléna Lapúniková + Stanislav Pisklák + Eva Nováková)

Kognitivní workshop (Jakub Wenzel)

__________________________________

Veškeré bližší informace na webu mladilingviste.upol.cz

Úvod > Germanistika > 23. Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc