Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA 2022 – stipendia pro mladé překladatele

Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA 2022 – stipendia pro mladé překladatele – NĚMČINA

DILIA vypisuje stipendia na Překladatelskou dílnu pro mladé překladatele z němčiny. V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již posedmnácté překladatelskou dílnu. Od letošního roku probíhá dílna za podpory Marie Joskové, proto ponese projekt nově název Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA.

Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné německé dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.
Všichni účastníci obdrží stipendium 5000 Kč.

Termín podání přihlášek: elektronicky na email eliasova@dilia.cz do 11. dubna 2022 (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad; přihlášku a testovací překlad naleznete v příloze článku)
Počet míst: 3
Výběr účastníků: květen 2022
Zahájení dílny: červen 2022
Odevzdání překladů: srpen 2022
Scénické čtení nových překladů: podzim 2022

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Marie Joskové.

Úvod > Germanistika > Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA 2022 – stipendia pro mladé překladatele