GerCoLiNet aneb O aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK

4EU+

GerCoLiNet – German Constrastive Linguistics Network.
Zpráva o aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK

„Od května 2021 do května 2022 probíhá realizace projektu German Constrastive Linguistics Network (GerCoLiNet), jenž je zaštítěn a podporován Aliancí významných evropských univerzit 4EU+. Projekt připravila spolu s Karlovou univerzitou germanistická pracoviště Sorbonnské univerzity v Paříži (koordinátor), univerzity v Miláně, Varšavě a Kodani. Externím partnerem projektu se stal Leibnizův Ústav pro německý jazyk (dále jen IDS) v Mannheimu. Za Univerzitu Karlovu se projektu účastní čtyři akademičtí pracovníci ÚGS (vedení na české straně: Vít Dovalil) a celkem šest studentů. Cílem projektu je propojovat výzkumné a pedagogické aktivity v oblasti kontrastivní lingvistiky a zapojovat do odborných aktivit studenty germanistiky v magisterském a doktorském studiu, kteří mají zájem zdokonalovat se v teoretických znalostech i v praktických dovednostech v oblasti korpusové lingvistiky. Celkově se projektu účastní přes 30 studentů a akademiků […].“

Celý článek k přečtení online v novém vydání Jazykovědných aktualit (str. 106–108).

Úvod > Germanistika > GerCoLiNet aneb O aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK