Prezentace knih o Arnoštu Krausovi a Otokaru Fischerovi v Knihovně Václava Havla

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

1. listopadu 2021, 19:00

Arnošt (Vilém) Kraus (1859–1943) a Otokar Fischer (1883–1938) patřili k významným osobnostem českého kulturního života, do něhož zasáhli mj. jako překladatelé, kritici, kulturní prostředníci, publicisté a vědci. Jejich osobní osudy zrcadlí složité česko-německo-židovské vztahy 19. a 20. století.

Svazky studií v ediční řadě Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert nakladatelství Böhlau se poprvé věnují jejich působení komplexně a v širším kulturněhistorickém kontextu.

O koncepci knih, zjištěných poznatcích a (možné) aktualizaci odkazu obou osobností bude hovořit Petr Brod s editorkami a editory obou svazků Helenou Březinovou (skandinavistka, Filozofická fakulta UK), Steffenem Höhnem (kulturní historik a germanista, Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar), Václavem Petrbokem (germanobohemista, Ústav pro českou literaturu AV ČR – FF UK), Alicí Staškovou (germanistka a romanistka, Friedrich-Schiller-Universität Jena) a Štěpánem Zbytovským (germanista, FF UK Praha).

Úvod > Info&Akce > Prezentace knih o Arnoštu Krausovi a Otokaru Fischerovi v Knihovně Václava Havla