Co odvál čas aneb Putování za starými Germány

Dne 24. 9. se Filozofická fakulta UK již podruhé aktivně zapojila do evropského mezinárodního projektu Noc vědců – popularizační akce, kde návštěvníci proplouvají přednáškovými místnostmi, laboratořemi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.


Za Ústav germánských studií FF UK do programu přispěli Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. a Mgr. Václav Kříž s videopřednáškou k tématu starých Germánů a germánštiny. Kdo vlastně byli staří Germáni? Odkud pocházeli, jak žili a jaký byl asi jejich jazyk? Příspěvek přináší základní informace o slovní zásobě, gramatice, hláskosloví i zvukové podobě germánštiny, jež položila základy pro dnešní němčinu a ostatní germánské jazyky. Ukazuje, že jazyk je nedílnou součástí kulturního vývoje a že zrcadlí společnost, která ho užívá jakožto nástroj komunikace.

Videopřednáška je volně dostupná ke zhlédnutí zde.

Úvod > Germanistika > Co odvál čas aneb Putování za starými Germány