Pedagogické minumum

Studujete germanistiku ve filologickém programu a přemýšlíte, že by se Vám v budoucnu hodila i učitelská kvalifikace?

Pak nemusíte čekat, až dostudujete a získáte titul Mgr., ani nemusíte souběžně studovat učitelský obor na Filozofické či Pedagogické fakultě, ale můžete se na povolání učitele připravit již při svém nmgr. studiu na FF UK absolvováním tzv. „pedagogického minima“.

Běžně tyto kurzy probíhají v režimu kurzů celoživotního vzdělávání a jsou placené (platí pro absolventy s Mgr. titulem, kteří si poté dodělávají kurz Učitelství pro SŠ v režimu CŽV, tzv. „pedagogické minimum“). Studenti našich nmgr. programů a vyšších ročníků bc. programů (Německý jazyk a literatura) mohou tyto kurzy absolvovat při svém běžném denním studiu, za což dostanou příslušný počet kreditů (tyto kredity se započítávají do volitelných předmětů). Po ukončení nmgr. studia a získání titulu Mgr. na germanistice se mohou tito absolventi přihlásit do kurzu CŽV, zažádat o uznání všech atestací (atestace platí 10 let) a v rámci kurzu CŽV pak proběhne již jen obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška (absolvent zaplatí jen poměrnou část kurzu CŽV, cca 6000,-Kč).

Agendu za vedení kurzů CŽV přebírá Katedra psychologie, doc. Ilona Gilernová, ale té je třeba se nahlásit až po získání titulu Mgr.

Je třeba absolvovat tyto kurzy (plán je rozvržen ideálně do dvouletého studia, ale možno studovat i déle; je nutné absolvovat kurzy v navazujícím pořadí, pokud jsou vícesemestrální):

I. rok studia

  1. semestr – Úvod do pedagogiky – ukončeno zkouškou

Úvod do psychologie pro učitele –  ukončeno zkouškou

  1. semestr – Pedagogika pro učitele I. – ukončeno zápočtem

Psychologie pro učitele I. – ukončeno zkouškou

II. rok studia

  1. semestr – Pedagogika pro učitele II. – ukončeno zkouškou

Psychologie pro učitele II. –  ukončeno zápočtem

Oborová didaktika –  ukončeno zkouškou

  1. semestr –Pedagogická praxe (50 hod.) ukončeno zápočtem

Práce učitele se školní třídou –  ukončeno zápočtem

Kazuistický seminář – reflexe z pedagogické praxe –  ukončeno zápočtem

 

Většinu uvedených předmětů zajišťuji Katedry pedagogiky a psychologie, Didaktiku němčiny a organizace Pedagogické praxe zajišťuje Ústav germánských studií (V. Hejhalová, Ph.D.)

V případě zájmu se můžete informovat na e-mailu vera.hejhalova@ff.cuni.cz.

 

 

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

vera.hejhalova@ff.cuni.cz

Úvod > Germanistika > Pedagogické minumum