Bylo vyhlášeno 18. kolo soutěže Grantové agentury UK pro rok 2021

Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 7. 10. 2020.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 2. 11. 2020. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to dne 5. 10. 2020 od 17:30 do 19:30 (hlavní budova FF UK, P200), kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2021 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo nad kontaktními údaji. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud Vám není cokoliv jasné. Vzhledem k měnícím se opatřením v rámci šíření Covid-19, prosím, sledujte případné změny semináře zde. Na semináři mějte prosím roušku a snažte se sedět s dostatečným rozestupem mezi sebou.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Lenka Prasličáková (linka 321) a Monika Sechovcová (linka 397). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.

Úvod > Germanistika > Bylo vyhlášeno 18. kolo soutěže Grantové agentury UK pro rok 2021