Nová sbírka textů a úloh z německé gramatiky pro pokročilé / Eine neue Text- und Aufgabesammlung zur deutschen Grammatik für Fortgeschrittene

Deutsche Grammatik

Martin Šemelík, Věra Kloudová, Vít Dovalil, Marie Vachková, Jiří Doležal

V březnu 2020 vyšla nová sbírka úloh a textů ke gramatice současného německého jazyka. Publikace navazuje na cvičebnici „Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch“ (M. Šemelík, V. Kloudová et al., 2019), kterou doplňuje o širokou paletu cvičení a textů zaměřených na rozbor nejrůznějších jevů z oblasti morfologie, syntaxe a slovotvorby současné němčiny. Publikace zahrnuje úlohy různé obtížnosti, hodí se tedy pro bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Im März 2020 wurde eine neue Text- und Aufgabensammlung zur deutschen Grammatik herausgegeben. Die Publikation knüpft an das Übungsbuch zur deutschen Grammatik (M. Šemelík, V. Kloudová et al.) von 2019 an. Sie bietet eine Vielzahl von Aufgaben und Texten, die sich mit der Analyse verschiedener Phänomene auf dem Gebiet der Morphologie, Syntax und Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache befassen. Die Publikation enthält Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit und ist daher für Bachelor- und Masterstudierende, wie auch für Doktoranden und Doktorandinnen geeignet.

https://karolinum.cz/knihy/semelik-deutsche-grammatik-22837

Úvod > Germanistika > Nová sbírka textů a úloh z německé gramatiky pro pokročilé / Eine neue Text- und Aufgabesammlung zur deutschen Grammatik für Fortgeschrittene