Nová cvičebnice německé gramatiky | Neues Übungsbuch zur deutschen Grammatik

Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene

Martin Šemelík, Věra Kloudová, Alena šimečková, Jiří Doležal

Stránky nakladatelství

Na konci června 2019 vyšlo aktualizované a výrazně rozšířené vydání původních skript ke gramatice současného německého jazyka (Šimečková / Doležal 1992, 2000). Nové vydání cvičebnice obsahuje nové typy úloh a procvičuje i jevy, kterým mnohé cvičebnice nevěnují pozornost. Výraznou změnou je skutečnost, že součástí každého cvičení je klíč.

Ende Juni 2019 ist eine aktualisierte und deutlich erweiterte Ausgabe des Übungsbuchs zur Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (Šimečková / Doležal 1992, 2000) erschienen. Die Neuausgabe des Übungsbuchs  ist erweitert um neue Aufgabentypen und widmet sich auch den in vielen Übungsbüchern nicht beachteten Phänomenen. Einen wesentlichen Unterschied macht die Tatsache aus, dass zu jeder Übung ein Lösungsschlüssel zur Verfügung steht.

Úvod > Germanistika > Nová cvičebnice německé gramatiky | Neues Übungsbuch zur deutschen Grammatik