Kurs praktické rétoriky ADE100137

Jak se prezentovat? Jak mluvit před publikem?

Jak bojovat s nervozitou při referátu? Jak přesvědčivě argumentovat?

 

Doporučujeme všem studentům

třídenní

Kurs praktické rétoriky

SIS:  ADE100137 Praktische Rhetorik

Dr. Julia Neumann

 (univerzita Münster) 

15.-17.04. 2019, tj. pondělí až středa. Za aktivní účast bude udělen zápočet.

ROZPIS:

 318b na pondělí 9:00 – 12:00 (318b)

úterý, středa 12:30 – 18:00 (týmová studovna)

Úvod > Germanistika > Kurs praktické rétoriky ADE100137