Zemřel PhDr. Jiří Doležal, bývalý člen Ústavu germánských studií FF UK.

S velkou lítostí oznamujeme, že dne 13. února náhle zemřel PhDr. Jiří Doležal,

Jiří Doležal (nar. 1956) studoval v letech 1976–1985 obor němčina-nizozemština na pražské filozofické fakultě. V roce ukončení studia získal doktorát filozofie na základě disertační práce, která se zabývala jazykem sportu. Poté, co získal praxi jako učitel němčiny a nizozemštiny v kurzech pro širokou veřejnost, se r. 1989 stal odborným asistentem na tehdejší Katedře germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF UK, kde působil až do roku 2012.  Svým studentům se věnoval s nesmírnou obětavostí. Byl vynikajícím učitelem specializovaným na gramatiku současné němčiny. Měl mimořádné znalosti v oblasti německé syntaxe a modality a svou odbornou erudici uplatnil ve vysokoškolských učebnicích (např. Übungen in deutscher Grammatik für Fortgeschrittene, 2000). Na tuto tradici pak navázali jeho žáci, mezi nimiž jsou i současní pedagogové na Ústavu germánských studií. Byl členem Svazu germanistů ČR. Vzpomínáme na milého kolegu, kterému byly vždy vlastní skromnost, nadhled a optimismus, a vzdáváme čest jeho památce.
R. I. P.

Úvod > Germanistika > Zemřel PhDr. Jiří Doležal, bývalý člen Ústavu germánských studií FF UK.