Deutsch am Hof der Rosenberger

Bildungsexkursion der Diachronen Sektion des IGS für Germanistikstudierende am Institut für germanische Studien der Karls-Universität zu Prag am Schloss Wittingau / Třeboň in der Kooperation mit dem Nationalinstitut für Denkmalpflege der Tschechischen Republik

Obligatorische Anmeldung bis zum 28. Februar 2019 per diachronieprag@gmail.com

——————————————————————————————-

Diachronní sekce Ústavu germánských studií Univerzity Karlovy zve srdečně všechny student(k)y germanistiky při ÚGS FF UK na svoji diachronní exkurzi (Bc. / Mgr.) s názvem „Deutsch am Hof der Rosenberger“ na SZ Třeboň

Exkurze proběhne formou blokového semináře (lingv. PVP) v neděli 5. 5. 2019; kód SIS bude přidělen začátkem nového kalendářního roku. Formát akce navazuje na úspěšnou exkurzi na SH Karlštejn ze září minulého roku.

Kromě přihlášení v SIS (bude upřesněno) je nutná přihláška formou krátkého e-mailu na diachronieprag@gmail.com, a to do 28. 2. 2019!

Akce proběhne v kooperaci s Národním památkovým ústavem ČR

Úvod > Info&Akce > Deutsch am Hof der Rosenberger