Pedagogické minimum

Studujete germanistiku ve filologickém programu a přemýšlíte, že by se Vám v budoucnu hodila i učitelská kvalifikace?

Pak nemusíte čekat, až dostudujete a získáte titul Mgr., ani nemusíte souběžně studovat učitelský obor na Pedagogické fakultě, ale můžete se na povolání učitele připravit již při svém nmgr. studiu na FF UK absolvováním tzv. „pedagogického minima“.

Běžně tyto kurzy probíhají v režimu kurzů celoživotního vzdělávání a jsou placené (platí pro absolventy s Mgr. titulem, kteří si poté dodělávají kurz Učitelství pro SŠ v režimu CŽV, tzv. „pedagogické minimum“). Studenti našich nmgr. programů a vyšších ročníků bc. programů (Německý jazyk a literatura) mohou tyto kurzy absolvovat při svém běžném denním studiu, za což dostanou příslušný počet kreditů (tyto kredity se započítávají do volitelných předmětů). Po ukončení nmgr. studia a získání titulu Mgr. na germanistice se mohou tito absolventi přihlásit do kurzu CŽV, zažádat o uznání všech atestací (atestace platí 10 let) a v rámci kurzu CŽV pak proběhne již jen obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška (absolvent zaplatí jen poměrnou část kurzu CŽV, cca 6000,-Kč).

Agendu za vedení kurzů CŽV přebírá Katedra psychologie, pí. Dvořáková (sekretářka), ale té je třeba se nahlásit až po získání titulu Mgr.

Je třeba absolvovat tyto kurzy (plán je rozvržen ideálně do dvouletého studia, ale možno studovat i déle; je nutné absolvovat kurzy v navazujícím pořadí, pokud jsou vícesemestrální):

 

1.rok studia

1.semestr 
Úvod do pedagogiky – ukončeno zkouškou
Úvod do psychologie pro učitele –  ukončeno zkouškou

2.semestr   
Pedagogika pro učitele I. –  ukončeno zápočtem
Psychologie pro učitele I. – ukončeno zkouškou

2.rok studia

3. semestr
Pedagogika pro učitele II. – ukončeno zkouškou
Psychologie pro učitele II. –  ukončeno zápočtem
Oborová didaktika –  ukončeno zkouškou

4. semestr
Pedagogická praxe (50 hod.) ukončeno zápočtem
Práce učitele se školní třídou –  ukončeno zápočtem
Kazuistický seminář – reflexe z pedagogické praxe –  ukončeno zápočtem

Většinu uvedených předmětů zajišťuji Katedry pedagogiky a psychologie, Didaktiku němčiny a organizace Pedagogické praxe zajišťuje Ústav germánských studií (V. Hejhalová, Ph.D.)

V případě zájmu se můžete přijít informovat do kurzu Didaktika němčiny (pondělí 1.10.2018 od 10:50 v m. č. 318b) nebo si se mnou domluvte konzultaci na e-mailu vera.hejhalova@ff.cuni.cz).

 

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

vera.hejhalova@ff.cuni.cz

Úvod > Germanistika > Pedagogické minimum