Knihovny FF v létě – UZAVÍRKA!

V červenci a srpnu 2018 jsou knihovny FF vzhledem k rozsáhlým rekonstrukčním pracím zavřené!

Im Juli und August 2018 sind alle Fakultäts-Bibliotheken geschlossen!

Úvod > Germanistika > Knihovny FF v létě – UZAVÍRKA!