Cena Otokara Fischera 2017 – Nora Schmidt

Institut pro studium literatury
si Vás dovoluje pozvat na
slavnostní předání

Ceny Otokara Fischera za rok 2017

ve středu 16. května 2018
v 18 hodin v Goethe Institutu,
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Cenu Otokara Fischera obdrží

Nora Schmidt za knihu Flanerie in der tschechischen Literatur

Po slavnostním předání cen jste srdečně zváni na sklenku vína.

COFpozvanka2018

Cena Otokara Fischera pro německé bohemisty a germanobohemisty si klade za cíl ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané a v Německu vydávané odborné práce o literatuře, hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře a šířeji kultuře a kulturní historii. Dlouhodobým zpřístupňováním nejlepších výsledků těchto německých výzkumů v českém prostředí má Cena Otokara Fischera přispět k posilování dialogu mezi českými a německými odbornými kruhy.

Úvod > Info&Akce > Cena Otokara Fischera 2017 – Nora Schmidt