Vyhlášení XIII. ročníku překladatelské soutěže

Filosofická fakulta Ostravské univerzity vyhlašuje XIII. ročník překladatelské soutěže, jež je určena všem studentům bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ školy a studijní obor.

Do soutěže se přihlásíte odevzdáním svého soutěžního příspěvku – překladu původního cizojazyčného textu dle vlastního výběru, který dosud nebyl publikován, ani hodnocen v jiné překladatelské soutěži či jako součást seminární, bakalářské nebo magisterské práce. Jako výchozí text pro soutěžní překlad je vhodné pouze originální dílo, nikoli již přeložený text.

Soutěži můžete ve dvou kategoriích, a sice v překladu neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu (v rozsahu 7 – 10 normostran) a v překladu literárního textu (7 – 10 normostran u prózy či dramatu, 30 – 40 veršů u poezie). Soutěžící překládají texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny,
portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny nebo latiny do češtiny.
Soutěžní překlad je třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2018.

 

Podrobné informace k soutěži naleznete v přiloženém souboru 

Úvod > Info&Akce > Vyhlášení XIII. ročníku překladatelské soutěže