Knihovny FF UK na podporu knihovny v Mosulu

Vážení kolegové,

Dovoluji si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně (www.pomozmeknihovne.cz ) na podporu zničené univerzitní knihovny v Mosulu, kterou iniciuje Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Člověkem v tísni. Informace o sbírce naleznete na webu sbírky nebo na facebookovém profilu.

Univerzita v Mosulu byla založena roku 1967. Se svými 23 fakultami, 45 tisíci studenty a 4 tisíci akademiky je to druhá největší univerzita v Iráku. Po ovládnutí Mosulu tzv. Islámským státem byla roku 2014 uzavřena. Pod vedením islamistů dále fungovaly pouze čtyři fakulty: lékařská, farmaceutická, stomatologická a ošetřovatelství. Samotné chemické laboratoře byly používány na výrobu bomb. Části vyučujícím se podařilo realizovat výuku v motelech sousedních měst.

Sama Ústřední knihovna Mosulské knihovny byla založena krátce po založení univerzity. Jejím základem byly darované fondy 60 největších soukromých knihoven města. Postupně se knihovna s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) stala jednou z nejvýznamnějších knihoven na Blízkém východě. Zároveň poskytovala studentům a pedagogům univerzity veškeré informační zázemí potřebné ke studiu a výuce. V letech 2014 až 2016, kdy se druhé největší irácké město Mosul ocitlo pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla knihovna soustavně devastována. Spáleny nebo zničeny byly takřka veškeré knihovní fondy i vybavení knihovny. Pod nadvládou Islámského státu docházelo k nebývalému systematickému ničení knih, kterému neunikly unikátní rukopisy a staré tisky, ani současná odborná literatura. V samotném závěru okupace utrpěla knihovna při bojích nejtěžší škody a byla téměř úplně zničena bombardováním

S nápadem na vyhlášení sbírky přišli na jaře 2017 pracovníci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Iniciativa je vyjádřením jejich profesní i lidské solidarity s těžkou situací kolegů v Mosulu. Přes prvotní nápad sbírky knih a jejich poslání do Mosulu se postupně propracovali k myšlence uspořádat mezi knihovníky sbírku finanční, která by mosulským knihovníkům umožnila nákup základního vybavení. Postupně se však k akci začali přidávat další lidé a instituce a myšlenka sbírky se začala rozrůstat. Velmi aktivně se do organizace zapojili studenti FF UK, konkrétně pak Spolek studentů Ústavu Blízkého východu a Afriky Madžlis. S počtem pomáhajících lidí se začaly objevovat i nápady, jak sbírku podpořit, které nakonec vyústily v doprovodný program sbírky. Původní myšlenka pomoci knihovníků knihovníkům se tak rozrostla o pomoc studentů studentům, učitelů učitelům, nebo zkrátka lidí lidem. Protože však s pořádáním dobročinných sbírek knihovníci neměli žádné zkušenosti, obrátili se na organizaci Člověk v tísni. Člověk v tísni se k iniciativě připojil a díky mnohaletým zkušenostem s organizováním charitativní činnosti sbírku umožnil zrealizovat. Je zároveň provozovatelem bankovního účtu sbírky a garantem její důvěryhodnosti. Tato organizace působí v Iráku již od roku 2003, přímo v Mosulu má své spolupracovníky a také cenné kontakty mezi místními lidmi.

Další informace:

Web sbírky: http://www.pomozmeknihovne.cz

Facebook sbírky: https://www.facebook.com/pomozmeknihovne

Tisková zpráva: http://www.ff.cuni.cz/2017/10/knihovna-filozoficke-fakulty-uk-vyhlasuje-sbirku-na-obnovu-znicene-ustredni-knihovny-mosulske-univerzity-iraku-2/

Sbírku můžete podpořit sdílením informace nebo finančním darem, ať už do kasičky nebo zasláním peněz na účet (http://pomozmeknihovne.ff.cuni.cz/index.php/jak-mohu-pomoci/ ).

Seznam pokladniček a jejich umístění:

  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2
  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Celetná, Celetná 20
  • Univerzita Karlova, Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 661/8

Za jakoukoliv pomoc velmi děkuji.

S přáním krásného dne

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.
ředitelka / director
Knihovna Filozofické fakulty UK / Faculty of Arts Library, Charles University

Úvod > Info&Akce > Knihovny FF UK na podporu knihovny v Mosulu