Pedagogické minimum

Studujete germanistiku ve filologickém programu a přemýšlíte, že by se Vám v budoucnu hodila i učitelská kvalifikace?

Pak nemusíte čekat, až dostudujete a získáte titul Mgr., ani nemusíte souběžně studovat učitelský obor na Pedagogické fakultě, ale můžete se na povolání učitele připravit již při svém nmgr. studiu na FF UK absolvováním tzv. „pedagogického minima“.

Běžně tyto kurzy probíhají v režimu kurzů celoživotního vzdělávání a jsou placené (platí pro absolventy s Mgr. titulem, kteří si poté dodělávají kurz Učitelství pro SŠ v režimu CŽV, tzv. „pedagogické minimum“). Studenti nmgr. programů mohou tyto kurzy absolvovat při svém běžném denním studiu, za což dostanou příslušný počet kreditů (tyto kredity se započítávají do volitelných předmětů). Po ukončení nmgr. studia a získání titulu Mgr. na germanistice se mohou tito absolventi přihlásit do kurzu CŽV, zažádat o uznání všech atestací (atestace platí 10 let) a v rámci kurzu CŽV pak proběhne již jen obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška (absolvent zaplatí jen poměrnou část kurzu CŽV, cca 6000,-Kč).

Agendu za vedení kurzů CŽV přebírá Katedra psychologie, pí. Dvořáková (sekretářka), ale té je třeba se nahlásit až po získání titulu Mgr.

Je třeba absolvovat tyto kurzy (plán je rozvržen ideálně do dvouletého studia, ale možno studovat i déle; je nutné absolvovat kurzy v navazujícím pořadí, pokud jsou vícesemestrální):
I.rok studia

 1. semestr – Úvod do pedagogiky – ukončeno zkouškou
                 – Úvod do psychologie pro učitele –  ukončeno zkouškou
 1. semestr – Pedagogika pro učitele I. –  ukončeno zápočtem
                 – Psychologie pro učitele I. – ukončeno zkouško

II. rok studia
        3. semestr – Pedagogika pro učitele II. – ukončeno zkouškou
                            – Psychologie pro učitele II. –  ukončeno zápočtem
                            – Oborová didaktika –  ukončeno zkouškou

 1. semestr – Pedagogická praxe (50 hod.) ukončeno zápočtem
                 – Práce učitele se školní třídou –  ukončeno zápočtem    
                 – Kazuistický seminář – reflexe z pedagogické praxe –  ukončeno zápočtem

Většinu uvedených předmětů zajišťuji Katedry pedagogiky a psychologie, Didaktiku němčiny a organizace Pedagogické praxe zajišťuje Ústav germánských studií (V. Hejhalová, Ph.D.)

V případě zájmu se můžete přijít informovat do kurzu Didaktika němčiny (středa 4.10.2017 od 9:10 v m. č. 318b) nebo mne navštivte v konzultačních hodinách (pondělí 10:45-11:30).

 

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

vera.hejhalova@ff.cuni.cz

Úvod > Germanistika > Pedagogické minimum