Závěrečné práce

Závěrečné práce

Zadání diplomové/bakalářské práce

Lhůta zadání diplomové/bakalářské práce (Opatření děkana č. 4/2011): Nejpozději 1 rok před její plánovanou obhajobou!

Zadání bakalářské/diplomové práce vypracuje ve spolupráci se studentem vedoucí práce. Student nebo vedoucí práce pošle MAILEM na sekretariát ÚGS (zuzana.rybenska@ff.cuni.cz) následující:

Typ práce (bakalářská/diplomová)
Název práce v jazyce práce
Jazyk práce
Název práce v angličtině + češtině
Vedoucí práce
Obor práce (studijní obor – např. NJL, NEJ, SKA, DN, NO, NIZ… .)
Řešitel (celé jméno studenta)

Poté mnou bude provedeno přiřazení práce studentovi v SIS. Dám studentovi vědět, že může vyplnit další povinná pole (klíčová slova, zásady pro vypracování, seznam odborné literatury).

Po vyplnění povinných polí, mi prosím dejte vědět na sekretariát ÚGS (zuzana.rybenska@ff.cuni.cz), že je editace dokončena (teprve po Vaší potvrzující zprávě můžu formulář vytisknout a dát podepsat vedoucímu práce, řediteli katedry a odevzdat formulář na SO).

Zadání BP/DP je možné dávat k podpisu paní děkance každý měsíc.

V případě, že student bude měnit již schválené zadání BP/DP (název, vedoucí práce) neobrací se na katedru, ale na Mgr. Jana Brože.
Kontaktní osoba pro agendu bakalářských a magisterských závěrečných prací na studijním oddělení: Jan Brož (jan.broz@ff.cuni.cz), tel. 221 619 324

Termíny odevzdání tištěné verze bakalářských a diplomových prací

Upozorňujeme studenty, že termíny odevzdání diplomových i bakalářských prací jsou 31.3 (květnový termín SZZK), 31.7 (zářijový termín SZZK), 30.11 (lednový termín SZZK). Tyto termíny je nutno bezpodmínečně dodržet.

Digitální univerzitní repozitář

Úvod > Studium > Závěrečné práce