Goethe-Institut: „Žiji se svou minulostí“ | „Mit meiner Vergangenheit lebe ich“ 26.9.

26.9.2017 Goethe-Institut Prag, Masarykovo nábřeží 32
18:30 – Prezentace titulu ve Foyer² | Präsentation der Ausgabe im Foyer²
19:00 – Četba ukázek a diskuse | Lesung und Diskussion

Nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti představí český překlad souboru vzpomínek těch, kdo přežili holokaust. Soubor patnácti sešitů pod názvem Žiji se svou minulostí v těchto dnech právě vychází. Na deskách sešitů byly použity reprodukce obrazů Gerharda Richtera z cyklu Birkenau.

Der Verlag OIKOYMENH, das Goethe-Institut und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds präsentieren die tschechische Übersetzung der Edition der Memoiren von Holocaust-Überlebenden. Die Edition, die aus 15 Heften besteht, wird unter dem Titel Žiji se svou minulostí (Mit meiner Vergangenheit lebe ich) in diesen Tagen herausgebracht. Auf den Titelseiten wurden die Reproduktionen der Bilder von Gerhard Richter aus dem Zyklus Birkenau verwendet.

Pozvánka 2017-09-26-Goethe-Institut

Úvod > Info&Akce > Goethe-Institut: „Žiji se svou minulostí“ | „Mit meiner Vergangenheit lebe ich“ 26.9.