Kruh moderních filologů

Dne 19. května 2017 skončilo šestileté funkční období vedení Kruhu moderních filologů ve složení Doc. Marie Vachková (předsedkyně), Martin Šemelík, Ph.D. (tajemník) a Mgr. Tomáš Koptík (hospodář) se sídlem na ÚGS. S radostí oznamujeme, že vedení KMF i nadále zůstává na půdě FF UK: Novou předsedkyní KMF byla zvolena prof. Jana Králová z ÚTRL. Funkci tajemnice, resp. hospodáře převzali Mgr. Kateřina Středová, resp. Mgr. Lukáš Klimeš z téhož pracoviště.

Úvod > Info&Akce > Kruh moderních filologů