Badatelská stipendia Česko-německé komise historiků 2017

Česko-německá komise historiků vypisuje pro rok 2017 tři badatelská stipendia. Ta jsou určena magisterským studentům v poslední fázi studia, doktorandům a dalším mladým odborníkům ve věku do 35 let, kteří se zabývají česko-německými vztahy, případně českými a německými dějinami ve srovnávací perspektivě, zejména v 19.a 20. století.

Stipendium má umožnit jednoměsíční až dvouměsíční bádání v archivech a odborných knihovnách ve Spolkové republice Německo za účelem sepsání odborné studie. Částka v celkové výši až 1500 Euro je poskytována jako příspěvek na pokrytí životních nákladů, dopravu, nákup literatury a pořizování kopií. Podrobnější informace k dispozici v přiloženém dokumentu.

Úvod > Info&Akce > Badatelská stipendia Česko-německé komise historiků 2017