Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder

Das neue Standardwerk zur deutschsprachigen Literatur in den Böhmischen Ländern, herausgegeben von Manfred Weinberg, Peter Becher, Jörg Krappmann und Steffen Höhne, ist Metzler Verlag erschienen. Es steht zur Verfügung in der Institutsbibliothek – und kann auf der Webseite des Verlag bestellt werden!

Více informací

PRAGESTT

Am 23. und 24. März 2018 findet bereits der achte Jahrgang der Prager Germanistischen Studententagung statt. PRAGESTT bietet eine offene Plattform für wissenschaftliches Treffen junger Germanisten. Die passive Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich und willkommen! | 23. a 24. března 2018 se koná již osmý ročník studentské konference PRAGESTT, která je otevřenou platformou pro setkání mladých germanistů. Konference se lze zúčastnit i pasivně, bez přihlášení. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Více informací

UKAŽ informační zdroje!

Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž, moderní vyhledávač informačních zdrojů „Ukaž“, dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty z knihoven Univerzity Karlovy.

Více informací