Organizační sdělení

Konzultace dr. Zbytovského se 21. 10. 2016 ruší.

 

Vzhledem k obtížnosti gramatické látky v bakalářském studiu ve vztahu k úrovni obvyklých vstupních znalostí německé mluvnice na straně studentů prvního ročníku doporučujeme zvolit si hned v prvním semestru předmět "Praktická gramatika německého jazyka I" (ADE110019) jako doporučený volitelný předmět. Absolvování kursu Vám výrazně ulehčí práci v následných kursech "Grammatik der deutschen Gegenwartssprache I-IV".

Konzultace dr. Jiřího Starého se 1. a 8. 11. ruší.

Předměty "Německá gramatika - Modalita" (ADE 500004) a "Vybrané partie německé gramatiky - Modalita" (ADE 510002) budou z organizačních důvodů letos vyučovány pouze v zimním semestru, v letním vypsány nebudou. V případě problémů či nejasností se obracejte na příslušného martin [dot] semelik KlammerAffe googlemail [dot] com (vyučujícího).

Konzultace dr. Lenky Vodrážkové se přesouvají z úterý 25. 10. na 1. 11. (8,20-9,05 hod., č.318b).

Konzultace dr. Dovalila jsou 25. 10. posunuté na 13:20 - 14:00

Oznámení a akce

Druhý ročník akce „Deutsch attrAKTIV“  se bude konat dne 6.4.2017 v prostorách Goethe-Institutu, akce je určena studentům českých vysokých škol - budoucím učitelům německého jazyka.  

Program nabídne účastníkům možnost navázat kontakt s organizacemi, se kterými mohou během budoucí učitelské praxe spolupracovat, dále možnost získat informace o financování projektů pro školy,  zúčastnit se mohou během tohoto dne workshopů a prezentací 

Zájemci z řad studentů se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře (PDF) zaslaného emailem do 31.12.2016 na adresu: deutsch [dot] attraktiv KlammerAffe daad [dot] cz 

Další Informace naleznete na webových stránkách nebo na facebooku.

Goethe-Institut srdečně zve na následující pořady:

18.10. od 19. hod. Přednáška a diskuze o německé básnířce Hilde Domin. Její dílo. Její život. 

26.10. od 19. hod. Diskuze Mannové – česká historie 

 

Katedra teorie a kritiky DAMU nabízí všem studentům pohostinskou výuku přední rakouské teatroložky prof. Moniky Meister. Přednášky a seminář s diskuzí se uskuteční 25. a 26. 10. Více informací k programu výuky naleznete v přiloženém letáčku.