Double degree Praha – Köln

Nový mezinárodní studijní obor Německý jazyk a literatura ve střední Evropě – první společný mezinárodní germanistický obor akreditovaný v ČR., nabízející plně sdílené studium na české a německé univerzitě. Více informací na http://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/ či u tajemníka ústavu Štěpána Zbytovského.

Více informací

PRAGESTT

Am 24. und 25. März 2017 findet der siebte Jahrgang der Prager Germanistischen Studententagung statt. PRAGESTT bietet eine offene Plattform für wissenschaftliches Treffen junger Germanisten. Passive Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich und herzlich willkommen! | 24. a 25. března 2017 se koná sedmý ročník studentské konference PRAGESTT, která je otevřenou platformou pro setkání mladých germanistů. Konference se lze zúčastnit i pasivně, bez přihlášení. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Více informací

Erasmus+

Vyjeďte na Erasmus+ na německou či rakouskou univerzitu! ÚGS vítá zájem o stáže; dlouhodobé zkušenosti ukazují mj. blahodárný účin na komunikační i pohybové ústrojí stážistů.

Více informací

UKAŽ informační zdroje!

Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž, moderní vyhledávač informačních zdrojů „Ukaž“, dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty z knihoven Univerzity Karlovy.

Více informací

Nový web ÚGS

Vítáme Vás na nových stránkách germanistického oddělení našeho ústavu. Stránky ústavu jsou přizpůsobeny podobě většiny webů na Filozofické fakultě a nově členěny na centrální web ústavu (germanic.ff.cuni.cz) a stránky jednotlivých oddělení – germanistiky (german.ff.cuni.cz), skandinavistiky (nordic.ff.cuni.cz), finštiny (fin.ff.cuni.cz) a nederlandistiky (ned.ff.cuni.cz). Budeme rádi za feedback ohledně nesrovnalostí, za tipy na doplnění: stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz