Es war einmal ein Faktensänger – Egon Erwin Kischs Märchenisierung von Mexiko

Abend mit Luis Cuevas, 31. 10. 2017, 18:00 in ÖKF Prag.
Vortrag über Egon Erwin Kischs „logische Phantasie“ mit Lesung aus seinen Texten.
ALLE INTERESSIERTEN SIND HERZLICH EINGELADEN!

Více informací

PRAGESTT

Der bereits achte Jahrgang der Prager Germanistischen Studententagung findet am 23. und 24. März 2018 statt. Bis zum 7. Januar 2018 besteht nun die Möglichkeit, den Beitragsvorschlag zu schicken. | Ve dnech 23. a 24. března 2018 se koná již osmý ročník studentské konference PRAGESTT. Přihlášku s příspěvkem je možné zaslat až do 7. ledna 2018.

Více informací

UKAŽ informační zdroje!

Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž, moderní vyhledávač informačních zdrojů „Ukaž“, dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty z knihoven Univerzity Karlovy.

Více informací